Seppo Heikkilä – Kempele

Seppo HeikkiläTervetuloa kotisivuilleni!

Sivustolla on ajatuksiani yhteiskuntapolitiikasta ja kuntien kehittämisestä.

– MILLAISEN KUNNAN HALUAMME? –

1. Itsenäinen – vahva kotikunta

– Kempeleen kunta säilytetään itsenäisenä – kumppanuutta lähikuntien ja yhteisöjen kanssa vahvistetaan.
– Kunnan talous pidetään kunnossa – vain vahva talous takaa hyvät palvelut.

2. Seudun parhaat lähipalvelut

– Taataan häiriötön sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakunnan vastuulle. Hoidetaan yhteistyössä tulevan järjestäjän kanssa, että kuntalaiset saavat jatkossakin hyvät lähipalvelut.

– Jatkossa erityinen huomio osaamisen kehittämisessä eli koulutus- ja sivistyspalveluissa. Kunta tarjoaa lapsille ja nuorille seutukunnan parhaat koulupalvelut ja edesauttaa heitä siten saamaan jatkossa hyvän ammatin ja työpaikan.

– Kiinnitetään erityinen huomio ikääntyvien ja vajaakuntoisten palveluihin

3. Elinvoimaa yrittäjyydestä

– Luodaan hyvät toimintaedellytykset yrityksille. Ilman menestyvää yritystoimintaa kunnan elinvoima kuihtuu.

– Menestyvä elinkeinoelämä takaa kunnan vero- ja maksutulon ja varmistaa siten myös kuntalaisten palveluiden tuottamisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *